عنوان تبلیغ شما بصورت پست ثابت

"برای اطلاعات بیشتر به قسمت تماس با ما مراجعه کنید"

 

بدون دیدگاه

داستان عجیب قهرمان المپیک :
شخصی که نه مربی داشت و نه امکانات !
نیزه را خودش ساخت ، فنون را از اینترنت یاد گرفت ، همه فنون را اجرایی کرد و قهرمان المپیک شد
6+